Rozwój kariery zawodowej kobiet coraz częściej staje się tematem do dyskusji. Rynek pracy oferuje większe możliwości, a pracodawcy doceniają kompetencje i umiejętności pań. Dlaczego w takim razie tak często poruszamy temat szklanego sufitu w karierze kobiet? Agencja People we współpracy z Kolektywem Badawczym przeprowadziła badania, które przybliżają odpowiedzi na to pytanie. 

Zajwisko szklanego sufitu

Niewidzialna bariera blokująca możliwość awansu i zajęcia kierowniczyć stanowisk. W definicjach opisujących zjawisko szklanego sufitu podaje się, że dotyka ono przede wszystkim kobiet.

Kobietom wciąż przypisuje się rolę opiekunek ogniska domowego, macierzyństwo i wykonywanie obowiązków domowych angażuje je w istotnym wymiarze. I choć dzięki wielozadaniowości panie rozwijają kompetencje związane z organizacją, samodyscypliną oraz efektywnym wykorzystaniem czasu, to jednak w percepcji społecznej właśnie od kobiet oczekuje się większej odpowiedzialność za sukces rodziny. Może to niekiedy powodować wątpliwości, czy nadmierne zaangażowanie w karierę nie sprawi, że osobista sfera życia w jakimś stopniu może ucierpieć- podkreśla Lucyna Pleśniar, Prezes Zarządu People.

Widzimy jednak, że tradycyjny podział ról zmienia się, co teortycznie daje kobietom większe możliwości rozwoju kariery zawodowej i samorealizacji. A jak jest w praktyce?

Kobiety mają predyspozycje do bycia liderkami

Agencja doradztwa personalnego People przeprowadziła badania, których celem było sprawdzenie, jak kobiety postrzegają możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej. Z odpowiedzi udzielonych przez respondentki wynika, że kobiety są świadome swoich kompetencji i jest to związane nie tylko z ich wykształceniem (70% badanych posiada wykształcenie wyższe), ale także z doświadczeniem zawodowym (w przypadku ponad połowy ankietowanych staż pracy wynosi od 6 do 20 lat). Ponad to wyniki badania pokazują, że 86% respondentek uważa, iż kobiety bardzo dobrze sprawdzają się w roli liderek. Co w takim razie sprawia, że nadal nieczęsto sięgają po kierownicze stanowiska?

Role społeczne i dwa etaty

Wydawać by się mogło, że odpowiedź leży w przyjętym przez społeczeństwo podziale ról. Stosunkowo częściej to kobiety wykonują opiekuńcze i domowe obowiązki, które – jak pokazują badania People, stanowią barierę w ich rozwoju zawodowym. Przyczyniają się do rozproszenia uwagi pomiędzy realizowanie zadań czy obowiązków w ramach kilku pełnionych funkcji. Co ciekawe, odpowiedzi kobiet pokazują jednocześnie, że posiadanie dzieci (ponad połowa ankietowanych to mamy) motywuje do lepszej organizacji swojego czasu, a co za tym idzie – przekłada się na lepsze wykonywanie swoich obowiązków na wielu płaszczyznach, w tym tej zawodowej.

Niewidzialne bariery mają swoje źródło gdzie indziej?

47% respondentek nie posiada dzieci, dlatego w ich przypadku obowiązki opiekuńcze nie stanowią przeszkody. Z drugiej strony kobiety będącę mamami dobrze odnajdują się w pełnionych przez siebie kilku rolach i potrafią świetnie zorganizować swój czas. Skąd biorą się w takim razie niewidzialne na pierwszy rzut oka bariery, stające na drodze do zostania liderką? Część badanych uważa, że kobiety same stwarzają sobie bariery w zdobywaniu kierowniczych stanowisk. Wynika to np. z mniejszej odwagi w negocjowaniu lepszych warunków pracy i ubieganiu się o awans.

Dodaj komentarz