Szerokie zastosowanie telemedycyny związane z pandemią COVID-19 spowodowało, że dla wielu starszych osób kontakt z lekarzem stał się mocno utrudniony. Na to nakładająsię niepokojące dane Ministerstwa Zdrowia o spadku liczby świadczeń z zakresu geriatrii. Cyfryzacja w ochronie zdrowia tworzy nowe wyzwania w opiece nad seniorami.

Trudny okres pandemii COVID-19 obnażył wiele problemów w służbie zdrowia oraz w systemie długotrwałej opieki. Niemal 75 proc. Polaków podaje, że miało utrudniony dostęp do lekarza w sprawach nie związanych z koronawirusem a prawie 70 proc. badanych negatywnie ocenia przygotowanie systemu ochrony zdrowia do funkcjonowania w realiach pandemii.

Telemedycyna – duże wyzwanie dla seniorów

Zagrożenie rozprzestrzenianiem COVID-19 wymusiło wprowadzenie na szeroką skalę konsultacji lekarskich w formie teleporady. Jest to nowoczesne rozwiązanie, ograniczające groźbę zarażenia. Jednak dla niektórych kłopotliwe – ponad połowa pacjentów wskazała taką formę kontaktu (wraz z wymogiem wcześniejszego umówienia się na teleporadę) jako problematyczną. Zdaniem 52,4 proc. badanych nagła cyfryzacja w opiece zdrowotnej (w tym umawianie wizyt lub szczepień poprzez Internetowe Konto Pacjenta) stwarza ryzyko wykluczenia. W szczególności są na nie narażone osoby starsze, z których wiele nadal nie korzysta z rozwiązań cyfrowych.

– Dla licznych seniorów używanie internetu i zdalne konsultacje są mocno kłopotliwe, zwłaszcza przy braku wsparcia kogoś młodszego. A na taką pomoc osoby starsze nie zawsze mogą liczyć, szczególnie jeśli mieszkają daleko od najbliższej rodziny. W przypadku nagłego pogorszenia się ich stanu zdrowia może to stanowić poważny problem, a nawet zagrożenie dla życia – tłumaczy Beata Czech, Dyrektor Wykonawcza Promedica24.

Pomocna dłoń w codziennych obowiązkach

Proces starzenia i narastające z wiekiem problemy zdrowotne sprawiają, że wielu seniorów napotyka problemy z wykonywaniem codziennych czynności. W połączeniu z mechanizmem cyfrowego wykluczenia z opieki lekarskiej może to powodować frustrujące poczucie ubezwłasnowolnienia i alienacji.

– Pandemia mocno uwypukliła problemy towarzyszące niesamodzielnym osobom starszym. Sposobem na walkę z wykluczeniem cyfrowym jest wsparcie ze strony osób, które pomogą im w przebrnięciu przez kłopotliwe czynności, warunkujące skorzystanie z usług służby i odbycie telewizyty u lekarza – komentuje Beata Czech, Dyrektor Wykonawcza Promedica24.

Opieka taka bywa jednak mocno angażująca dla najbliższych – a przez to nie zawsze jest możliwa. Wtedy jednym z podstawowych sposobów przeciwdziałania wykluczeniu seniorów stają się usługi profesjonalnych opiekunów osób starszych, wspierających ich w miejscu zamieszkania, dzięki którym mogą oni pozostać w dobrze znanej i bezpiecznej dla siebie przestrzeni. Opiekunowie pomagają seniorom w codziennych czynnościach, takich jak zakupy czy umówienie wizyty u lekarza, a także dotrzymują im towarzystwa, sprawiając, że nie czują się oni osamotnieni.

Dodaj komentarz