Wiele osób będąc jeszcze pracownikiem czuje, że obecna praca nie do końca spełnia ich oczekiwania i mają poczucie stania w miejscu. Pojawiają się coraz większe rozterki, pomysły – chęć zmiany. Czasami do decyzji trzeba dojrzeć, a zwolnienie z pracy, choć bywa demotywujące, często staje się pierwszym krokiem ku zmianie na lepsze.

 Chociaż zwolnienie nie należy do najprzyjemniejszych momentów, daje ono nam czas na podsumowanie swoich dotychczasowych osiągnieć na polu zawodowym i przemyślenia, jak chcielibyśmy, aby nasze życie wyglądało. To również dobry moment na pogłębienie swoich umiejętności, zdobycie nowych doświadczeń, poszerzenie kwalifikacji.  Warto też wziąć pod uwagę inne formy zatrudnienia, dające większą swobodę pracy
i realizacji wyznaczonych celów.

– To, co uda nam się zmienić w życiu w dużej mierze zależy od naszej odwagi, determinacji oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem. To ona właśnie pomaga nam przezwyciężyć lęk przed utratą poczucia bezpieczeństwa, który najczęściej powstrzymuje nas przed podjęciem trudnych, nowych decyzji. – mówi Katarzyna Richter, międzynarodowy specjalista z obszaru HR i komunikacji międzykulturowej.

Zmiany wzbudzają w nas często ogromny strach, niepewność i obawy związane z podjęciem ryzyka i otwarciem się na nowe. Jednak to one są siłą napędową życia, bez których człowiek nie mógłby się rozwijać. Jedne wynikają z naszej inicjatywy, inne bywają nieoczekiwane i niszczą ustalony dotąd porządek. Bywa też, że zmiana wiąże się z głębokim kryzysem. Jednak nawet te sytuacje można obrócić na swoją korzyść. Zmiany pozwalają zerwać z rutyną i na nowo spojrzeć na dotychczasowe działania.  Jeśli chcemy lepiej zrozumieć samego siebie i nasze potrzeby zawodowe  warto zagłębić się w nasz umysł.

Pierwszy krok: poznaj siebie

Praktyka jogi to coś więcej niż ćwiczenia fizyczne – to ścieżka rozwoju, pozwalająca nam na odkrycie naszych mocnych i słabych stron, wypracowanie w sobie samokontroli i lepsze panowanie nad swoimi emocjami w sytuacjach stresowych i niespodziewanych. Wycisza, pozwala na zebranie myśli i spokojne zastanowienie się, w którym kierunku chcielibyśmy się rozwijać.

Doskonałym pomysłem są również podróże. Wymuszają one na nas wyjście z własnej strefy komfortu, interakcje z innymi ludźmi, odnalezienie się i funkcjonowanie w nieznanym dotąd otoczeniu. Poprzez radzenie sobie z wyzwaniami, rozwiązywaniem problemów podczas podróży budujemy siłę charakteru i uczymy się o sobie. W obliczu konkretnych sytuacji musimy działać od razu, podróże zatem obnażają nas, odkrywając nasze prawdziwe oblicze i posiadane umiejętności.

– Doświadczenie podróży połączone z pracą jest bezcenne. Kształtuje kręgosłup moralny i charakter. Uczy tolerancji, otwartości, daje szerszą perspektywę widzenia świata. Dzięki pracy w międzynarodowym otoczeniu widzimy siebie w innym świetle, na zawsze zostajemy ambasadorem swojego kraju, nawet jeśli tego nie chcemy. – podkreśla Katarzyna Richter, międzynarodowy specjalista z obszaru HR i komunikacji międzykulturowej.

Drugi krok: postaw na rozwój osobisty i budowanie marki własnej

Jedną z możliwości rozwoju swojej ścieżki zawodowej jest postawienie na tworzenie marki własnej, czyli bycie niezależnym ekspertem danej dziedziny. Personal branding, to świadome działania, mające na celu kreowanie własnego wizerunku – marki osobistej. Jest ona zbiorem tego, co ludzie mówią o danej osobie, w oparciu o ich subiektywne wyobrażenia, wypowiedzi i przekonania.

– Kreowanie silnej marki osobistej przynosi wiele korzyści, takich jak: rozpoznawalność w branży, wizerunek eksperta, bardziej stabilną pozycję na rynku pracy, jak również liczne kontakty biznesowe z przyszłymi pracodawcami, współpracownikami i klientami. – podkreśla Katarzyna Richter, międzynarodowy specjalista
z obszaru HR i komunikacji międzykulturowej

Według „Personal Branding w Polsce 2019” w dużej mierze to wiedza wpływa na wiarygodność budującego markę osobistą. Aż 66,8% badanych  najbardziej docenia dzielenie się nią za darmo w Internecie. Na budowanie marki własnej coraz częściej stawiają młodzi ludzie, którzy nie chcą wiązać się z jedną firmą. Chcą być ekspertem samym w sobie, a ich celem jest zdobywanie doświadczeń zawodowych w różnych branżach i w różnych firmach.

Trzeci krok: otwórz się na różne zawody

Gigeconomy to praca oparta na wykonywaniu konkretnych zadań, często z odrębnych branż, rezygnując przy tym z pracy na pełen etat. Dzięki temu możemy skoncentrować się na sobie, na rozwijaniu swoich kompetencji zawodowych i zdobywaniu doświadczenia bez większych ograniczeń. Taka forma pracy pozwala nam na bycie bardziej elastycznym i  wszechstronnym.

– Trend GIG Economy umocni się na rynku pracy. Staniemy się bardziej niezależni, autonomiczni. Będziemy bardziej wykonawcami, współpracownikami, niż pracownikami. Rozwój marki  osobistej nabiera na znaczeniu. – podkreśla Katarzyna Richter, międzynarodowy specjalista z obszaru HR i komunikacji międzykulturowej.

Wraz z rozpowszechnieniem się gig economy trudno będzie zatrzymać w firmie utalentowanych pracowników
i „przywiązać” ich do danej organizacji. Dlatego tak istotne w relacji pracodawca – pracownik będzie  „employee experience”. Wellbeing pracownika, czyli samopoczucie oraz szanse rozwoju i pogłębiania swoich kompetencji w firmie.

Czwarty krok: rozważ dostępne  formy pracy

– Wielu z cyfrowych nomadów to osoby, którym do wykonywania swojej pracy potrzebne jest jedynie szybkie łącze z Internetem. Osoby, które zdecydowały się na życie niezależnie od lokalizacji, maja bardzo dobrze ukształtowaną samoświadomość swoich mocnych i słabych stron i na nich w dużej mierze opierają swoje działania zawodowe i kierunki podróżnicze. – podkreśla Katarzyna Richter, międzynarodowy specjalista
z obszaru HR i komunikacji międzykulturowej.

Według raportu dotyczącego cyfrowych nomadów większość z nich to to osoby w wieku trzydziestu paru lat, głównie mężczyźni (64%), którzy odwiedzają 5 – 10 krajów rocznie, spędzając w jednej lokalizacji od 1 do 3 miesięcy.

Dodaj komentarz