Jak zaplanować swoją przyszłość, aby nie martwić się o zatrudnienie? W czym się specjalizować i jakie kompetencje rozwijać? Czy tryb studiów ma znaczenie? Rozmawiamy z ekspertami i odpowiadamy na trudne pytania, by rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc młodym ludziom przygotować się do przyszłego zawodu.

Rynek pracy stale się zmienia. Mimo to studia są i będą fundamentem budowania wiedzy i umiejętności. Według raportu GUS na temat szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2017/2018 dyplom ukończenia szkoły otrzymało 387,5 tys. absolwentów, tj. o 6,3 % więcej niż rok wcześniej, ale nadal znalezienie atrakcyjnego miejsca pracy nie jest oczywistą konsekwencją ukończenia szkoły wyższej.

– Dziś kluczowe jest rozwijanie kompetencji i kwalifikacji przyszłości, bowiem dynamicznie zmieniający się rynek pracy już za rok, dwa będzie wymagał nowszych i bardziej złożonych baterii kompetencyjnych potrzebnych do pracy – tłumaczy Kinga Kwiatkowska, socjolog, doradca kariery oraz nauczyciel akademicki specjalizujący się w tematach z zakresu planowania i budowania kariery zawodowej, komunikacji, negocjacji i mediacji w PWSZ w Skierniewicach. Już aplikując na wybrany kierunek, każdy przyszły student powinien więc nastawić się nie tylko na poszerzanie wiedzy teoretycznej, ale i zdobywanie najbardziej przydatnych umiejętności. Dziś nie wystarczy studiować, trzeba również, a może przede wszystkim, praktykować i rozwijać się, by po zakończeniu edukacji móc pochwalić się przed potencjalnym pracodawcą kompletem doświadczeń i umiejętności zawodowych.

Co jest ważne?

W tym miejscu warto zaprezentować listę najbardziej przydatnych umiejętności, które będą wymagane od pracowników już w 2020 roku. Wypracowano ją na forum ekonomicznym w Davos w 2016 roku – spotkaniu prezesów najbogatszych światowych korporacji, przywódców politycznych oraz wybranych intelektualistów i dziennikarzy.

1. Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów

2. Krytyczne myślenie

3. Kreatywność

4. Zarządzanie ludźmi

5. Współpraca z innymi

6. Inteligencja emocjonalna

7. Umiejętność oceniania i podejmowania decyzji

8. Zorientowanie na usługi

9. Umiejętność negocjowania

10. Elastyczność poznawcza

Bazując na powyższej liście, każdy student powinien zastanowić się, jak te umiejętności rozwijać. Większość z nich jest bowiem związana z bezpośrednim działaniem i komunikacją w zespole ludzi, umiejętnościami, które stale trzeba ćwiczyć. – Na Uczelni jest wiele form pozadydaktycznych w ramach których można zdobywać takie kompetencje – koła naukowe, samorząd studencki, akademicki związek sportowy, grupy wolontaryjne, a także osoby współpracujące z Biurem Karier czy Biurem Promocji mogą proponować własne projekty i rozwijać między innymi kreatywność oraz uczyć się od starszych kolegów i koleżanek, czy od pracowników uczelni – mówi Kinga Kwiatkowska. – Studenci mogą organizować własne projekty ucząc się „po drodze” rozwiązywania złożonych problemów
i współpracy z innymi. Małe uczelniane akcje to także pole do popisu dla przyszłych specjalistów zarządzania, którzy mogą trenować umiejętności delegowania zadań, logistyki i organizacji złożonych projektów. Niejednokrotnie projekt studencki wymaga poparcia dydaktyków czy zdobycia sponsorów – wtedy młodzi ludzie trenują umiejętności negocjacyjne – dodaje ekspert PWSZ w Skierniewicach.

Przygotowując się do przyszłego zawodu, warto więc wybrać studia na profilu praktycznym. Połączenie zdobywanie wiedzy z doświadczeniem, praktyki zawodowe, możliwości wyjazdu zagranicznego, aktywny udział w organizacjach akademickich – to pakiet pozwalający na zdobycie i pogłębienie kompetencji przyszłości.

Czy tryb studiów w przygotowaniu do pracy ma znaczenie?

To, czym przede wszystkim różnią się studia dzienne od zaocznych to fakt, że tryb niestacjonarny jest płatny, inne cechy, jak program studiów i zakres materiału są takie same. Mimo to z Raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Szkolnictwo Wyższe w Polsce” wynika, że studenci studiów stacjonarnych wciąż liczebnością przewyższają tych, którzy uczą się w trybie niestacjonarnym – jest ich aż o 16% więcej[3]. – Dziś, wybierając studia, wielu kandydatów nie zwraca uwagi na fakt, że są uczelnie, które oferują studia na profilach ogólnoakademickich oraz takie, które proponują studia na profilach praktycznych
– zaznacza Kinga Kwiatkowska.

– Profil ogólnoakademicki obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów to zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy. Profil praktyczny natomiast obejmuje moduły zajęć mające na celu zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowę programu studiów stanowią zajęcia kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, czyli tzw. praktyków – dodaje. Dla pracodawcy nie ma większego znaczenia, czy kandydat do pracy studiował dziennie czy zaocznie. Tryb studiów, jest kwestią drugorzędną. Pierwszorzędną – wiedza, umiejętności i doświadczenie.

Dodaj komentarz